WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์

WD-40 น้ำมันเอนกประสงค์ ใช้สำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงขจัดเสียงรบกวนจากการเสียดสี รวมทั้งงานซ่อมบำรุง

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: