เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว รุ่น 5806B-C

เลื่อยไฟฟ้า 7 นิ้ว

Number คุณสมบัติ รายละเอียด หน่วย
1 Blade diameter 185 mm
2 Max cutting depth 0 66 mm
3 Max cutting depth 45 44 mm
4 No load speed 5,200 rpm
5 Overall length 282 mm
6 Net weight 3.4 Kg
7 Power Supply Cord 2.5 m