เลื่อยจิ๊กซอร์ AVT ปรับรอบช้า-เร็ว รุ่น 4350CT

8,785.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอร์ AVT

1 กำลังไฟฟ้า 720 วัตต์
2 น้ำหนักสุทธิ 2.6 กิโลกรัม
3 ความเร็วช่วงชัก/นาที 800 – 2,800 SPM
4 สมรรถนะ (ไม้) 135 มิลลิเมตร
5 สมรรถนะ (เหล็ก) 10 มิลลิเมตร
6 ความยาวช่วงชัก 26 มิลลิเมตร
7 ขนาด

(กว้าง x ยาว x สูง)

73 x 236 x 207 มิลลิเมตร
8 ถ่าน CB-419A
รหัสสินค้า
M011-4350CT
เลื่อยจิ๊กซอร์ AVT ปรับรอบช้า-เร็ว
เลื่อยจิ๊กซอร์ AVT ปรับรอบช้า-เร็ว รุ่น 4350CT