เครื่องเป่าลมหอยโข่ง 4″ 550W

3,985.00 ฿

เครื่องเป่าลมหอยโข่ง 4″  550W
ลมแรงดับความร้อนระอุแค่เปิดสวิตช์

 

เครื่องเป่าลมหอยโข่ง 4" 550W
เครื่องเป่าลมหอยโข่ง 4″ 550W