เครื่องเชื่อม JASIC ARC204E (MOSFET)

8,645.00 ฿

KT-J019-ARC204E

เครื่องเชื่อม JASIC ARC204E (MOSFET) เป็นเครื่องเชื่อมระบบ มอสเฟส (mosfet) น้ำหนักเบาให้กระแสไฟเชื่อมคงที่

เครื่องเชื่อม JASIC ARC204E (MOSFET)
เครื่องเชื่อม JASIC ARC204E (MOSFET)