เครื่องเชื่อม JASIC รุ่น CMT312

เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์
ความสามารถ 60%   ระดับความเป็นฉนวน B
แรงดันไฟฟ้า 220+-15%(1Phase) /50/60 Hz
กำลังไฟฟ้า 4.2 (กิโลโวล์แอมป์)   กระแสไฟฟ้า 10.2/15.6/19 Amp
สัมประสิทธิทางไฟฟ้า  0.93   แรงดันไฟในการเชื่อม  19 Volt
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ 55/55/220 V   ประสิทธิภาพ 85%
สัมประสิทธิทางไฟฟ้า 0.93  ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP23

สินค้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว