เครื่องเชื่อม 20-200 แอมป์

4,770.00 ฿

KT-J019-ARC210D

เครื่องเชื่อม 20-200 แอมป์ JASIC รุ่น ARC210D ระบบ MMA / Lift แรงดันไฟเข้า 1 เฟส 220 โวลต์ ระบบป้องกัน IP21S

เครื่องเชื่อม 20-200 แอมป์
เครื่องเชื่อม 20-200 แอมป์