เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (IGBT) PA200

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

Number คุณสมบัติ รายละเอียด หน่วย
1 ขนาดเครื่อง (ม.ม.) 35X24.5X30.5 มิลลิเมตร
2 กระแสไฟฟ้า 10-200 A แอมป์
3 ระดับความเป็นฉนวน H
4 กำลังไฟฟ้า 8.0 KW กิโลโวลต์
5 แรงดันไฟฟ้า 35% @200A,100% @118A 50/60HZ เปอร์เซ็นต์
6 สัมประสิทธิทางไฟฟ้า 0.93
7 น้ำหนัก (kg) 8.2 KG กิโลกรัม
8 แรงดันไฟในการเชื่อม (โวลต์) 220 V โวลต์
9 กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 1.6-5.0 MM มิลลิเมตร
10 แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลต์) 78 V โวลต์
11 ประสิทธิภาพ (%) 80 % เปอร์เซ็นต์
12 ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP21