เครื่องเจียไฟฟ้า รุ่น 9533BL

4,942.00 ฿

เครื่องเจียร์ MAKITA
1 กำลังไฟฟ้า 720 วัตต์
2 ความยาวโดยรวม 26.2 เซนติเมตร
3 น้ำหนักสุทธิ 1.4 กิโลกรัม
4 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 9,000 รอบต่อนาที
5 เส้นผ่าศูนย์กลางใบเจียร์ 100 มิลลิเมตร
6 เส้นผ่าศูนย์กลางใบแปลงขัดรูปถ้วย 75 มิลลิเมตร
7 เส้นผ่าศูนย์กลางใบแผ่นขัด 100 มิลลิเมตร
8 เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัดเพชร 110 มิลลิเมตร
9 คุณลักษณะ ฉนวน 2 ชั้น
10 ใช้ถ่าน CB-411A

เครื่องเจียไฟฟ้า รุ่น 9533BL
เครื่องเจียไฟฟ้า รุ่น 9533BL