เครื่องล้างท่อไฟฟ้า POLO รุ่น GQ-200

Number คุณสมบัติ รายละเอียด หน่วย
1 กำลังไฟ 1,100 วัตต์
2 ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที
3 ใช้กับท่อขนาด Ø 50 – 200, 2 – 8 มิลลิเมตร, นิ้ว
4 สายสปริงแบบข้อต่อ Ø 30 มิลลิเมตร x 4.6 เมตร 4 ชิ้น
5 ความยาวรวมสายสปริง 18.4 เมตร
6 น้ำหนัก 45 กิโลกรัม