เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง POLO AURA-18

น้ำหนัก 6 KG
แรงดูด 180 มิลลิบาร์
ความจุถัง 18 ลิตร(ถังพลาสติก)
ความกว้าง 321 MM
ความสูง 478 MM
อัตราเร็วลม 26 ลิตร/วินาที
ความยาวสายไฟ 4.3 เมตร
ความยาว 347 MM
กำลังมอเตอร์ 1,200 วัตต์