เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2000 วัตต์

5,920.00 ฿

P191-HIGHER630

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2000 วัตต์ POLO / สตาร์ท 12000 วัตต์ 220 โวลต์ รุ่น HIGHER630 กระแสไฟฟ้าขาออก 60 แอมป์ ชาร์จแบตขนาด 60 – 1000 AH

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2000 วัตต์
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2000 วัตต์