สว่านไฟฟ้า 5/8 นิ้ว รุ่น 6016

สว่านไฟฟ้า 5/8 นิ้ว MAKITA
1 กำลังไฟฟ้า 480 วัตต์
2 ความยาวโดยรวม 36.5 เซนติเมตร
3 น้ำหนักสุทธิ 4.1 กิโลกรัม
4 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 700 รอบต่อนาที
5 ความสามารถในการเจาะไม้ 36 มิลลิเมตร
6 ความสามารถในการเจาะเหล็ก 16 มิลลิเมตร