สว่านไขควงกระแทก GDR 120-LI

สว่านไขควงกระแทก GDR 120-LI BOSCH
สว่านไขควงกระแทก/ประแจ 12 โวลท์รุ่นใหม่ที่ให้กำลังเหมาะสมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
คุณภาพระดับบ๊อช ด้วยราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้
ได้ระดับกำลังที่เหมาะสมเสมอ สำหรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยการปรับกำลัง 2 ระดับ
ควบคุมง่ายและรูปร่างเหมาะกับสรีระ