มอเตอร์ 5 HP 3 สาย 4P 380/440V

8,320.00 ฿

M151-0260

MITSUBISHI มอเตอร์ รุ่น SF-QR กำลัง 5 แรงม้า (3.7 กิโลวัตต์) ชนิดหุ้มมิด 3 เฟส 380/415 โวลต์ 4 โพล 3 สาย IP55 ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที

 

 

มอเตอร์ 5 HP 3 สาย 4P 380/440V
มอเตอร์ 5 HP 3 สาย 4P 380/440V