พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว

3,520.00 ฿

P231-2010

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว POLO 150 วัตต์ 220 โวลต์ รุ่น FS6-60 ปริมาณลม 185 ลบ.ม./นาที ความเร็วรอบ 1350 รอบ/นาที ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว