พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 30 นิ้ว

3,980.00 ฿

P231-2020

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 30 นิ้ว POLO 280 วัตต์ 220 โวลต์ รุ่น FS6-75 ปริมาณลม 290 ลบ.ม./นาที ความเร็วรอบ 1350 รอบ/นาที ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 30 นิ้ว
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 30 นิ้ว