ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม EBARA

34,440.00 ฿

E061-3220
ปั๊มหอยโข่งSS 316/เฉพาะหัวปั๊ม EBARA 3LSF32-125/1.1 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส การใช้งานโดยทั่วไป เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316Lโดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี างชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง

 

ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม EBARA
ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม EBARA