ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม EBARA

ปั๊มหอยโข่งSS 316/เฉพาะหัวปั๊ม EBARA 3LSF32-160/2.2 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
การใช้งานโดยทั่วไป เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง