ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส EBARA 3M-50-200/15

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส EBARA 3M-50-200/15 3สาย ผลิตในประเทศ อิตาลี ปั๊มน้ำหอยโข่ง มาตรฐาน DIN 24255 เรือนปั๊มแสตนเลส เกรด 304 สำหรับ Water Boosting, Heating System, Air-conditioning, Washing System และ งานอุตสาหกรรม