ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส EBARA 3M-32-160/2.2

E061-3030

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส EBARA 3M-32-160/2.2 3สาย ปั๊มน้ำหอยโข่ง มาตรฐาน DIN 24255 เรือนปั๊มแสตนเลส เกรด 304 สำหรับ Water
Boosting, Heating System, Air-conditioning, Washing System และ งานอุตสาหกรรม