ปั๊มบาดาลออโต้ เจ็ทคู่ 2 HP

7,840.00 ฿

ปั๊มบาดาลออโต้ เจ็ทคู่ 2 HP AUDP-750A POLOเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สำหรับบ่อบาดาล แบบออโต้ ขนาด 2 HPพร้อมปลั๊กเสียบและสายไฟยาว 1.5 เมตร มีอุปกรณ์ สวิทซ์ออโต้ ครบชุด

 

ปั๊มบาดาลออโต้ เจ็ทคู่ 2 HP
ปั๊มบาดาลออโต้ เจ็ทคู่ 2 HP