ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400W POLO

HQSM405-AX ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400W

สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES
อัตราการไหล 3.2 ลบ.ม./ชม.,M3/HR
ระยะส่ง 45 ม./M

OUT OF STOCK