ปั๊มจุ่ม เสตนเลส EBARA RIGHT-75MA

15,070.00 ฿

E061-0850

ปั๊มจุ่ม เสตนเลส EBARA RIGHT-75MA 2สาย ปั๊มน้ำแสตนเลส EBARA ผลิตที่ประเทศ อิตาลี ปั๊มจุ่ม สามารถใช้งานสูบส่งน้ำสกปรก แม้กระทั่งน้ำที่มีเศษของแข็งแขวนลอย หรือเส้นใยปะปนอยู่ สามารถใช้งานสูบน้ำทิ้ง สูบของเหลวจากถังเก็บของเสียหรือถังอุจจาระ หรือใช้ในระบบสูบส่งน้ำเสียอัตโนมัติ มีสายไฟฟ้าชนิด H07 RN-F ยาว 10 เมตร

 

ปั๊มจุ่ม เสตนเลส EBARA RIGHT-75MA
ปั๊มจุ่ม เสตนเลส EBARA RIGHT-75MA