ชอล์ควัดอุณหภูมิ Templistik

780.00 ฿

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK ชอล์ควัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิหรือจุดหลอมละลายที่ต้องการตามอุณหภูมิที่กำหนด ชอล์คจะละลายเมื่อความร้อนถึงอุณหภูมินั้นๆที่กำหนด

ราคา 780 บาท + vat ทุกองศา

 

Tempilstik
ชอล์ควัดอุณหภูมิ Templistik