แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

เครื่องปั่นไฟ ใช้สำหรับการสำรองไฟ เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในงานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้าง โรงงาน การทำสวน ร้านค้าเคลื่อนที่ บ้านพักอาศัย หรือในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะ ภูเขา ไร่นา ในจุดที่ไม่สามารถลากสายไฟเข้าไปได้