Showing 1–20 of 44 results

ปั๊มหอยโข่ง ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัด(Impeller) ที่ได้รับการถ่ายเทกำลังจากเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือ มอเตอร์ไฟฟ้า  เมื่อใบพัดหมุนพลังงานจากเครื่องต้นกำลัง จะถูกถ่ายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด (Vane) ต่อของเหลวที่อยู่รอบๆ ทำให้เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง (Tangential Flow) เมื่อมีการไหลในลักษณะดังกล่าว จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) และเป็นผลให้มีการไหลจากศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทาง (Radial Flow)

 

ลดราคา!
Original price was: 10,360.00 ฿.Current price is: 8,880.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 10,780.00 ฿.Current price is: 9,240.00 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 29,820.00 ฿.Current price is: 25,680.00 ฿.