Showing all 6 results

ปั๊มลม สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแรงดันลมที่สม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทานบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีระบบการตัดลมเพื่อป้องกันลมที่เกินจากการใช้งานกับเครื่องมือลมต่างๆ