แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน 2 นิ้ว VALU รุ่น WP-20 ใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อน้ำซึ่งไม่มีแหล่งจ่ายไฟหรือที่ที่ไม่สามารถลากสายไฟเข้าถึงได้ ปั๊มน้ำเครื่องยนต์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการใช้งาน เหมาะสำหรับการดูดน้ำทั่วไป หรืองานเกษตรกรรมเป็นปั๊มน้ำเครื่องยนต์รดน้ำในแปลงผัก หรือสวนผัก เป็นต้น