แสดง %d รายการ

น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว TASETO

ทำให้งานตรวจสอบรอยร้าวเป็นเรื่องง่าย เพราะไม่จำเป็นต้องทำลายชิ้นงาน และเป็นการตรวจจับรอยร้าวที่ให้ความเชื่อถือได้ 100% เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะและการตรวจจับรอยรั่วคราบน้ำมันในการซ่อมเครื่องจักรหลังการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน