แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

การส่งน้ำออกจากปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งอาศัย “ แรงหนีศูนย์กลาง ” เมื่อแรงหนีศูนย์กลางกระทำต่อน้ำในปั๊ม ความดัน บริเวณศูนย์กลางของปั๊มจะต่ำลงเกือบเป็นสูญญากาศ ความดันของบรรยากาศภายนอกจะดันน้ำจากบ่อพักน้ำเข้า ไปยังบริเวณศูนย์กลางของปั๊มน้ำ การหมุนของใบพัด ในปั๊มน้ำจะทำให้เกิดสูญญากาศและแรงหนีศูนย์กลาง พร้อมๆกัน ความต่อเนื่องของการหมุนนี้ทำให้น้ำเคลื่อนที่ ผ่านปั๊มน้ำจากระดับที่ต่ำไปหาระดับที่สูงได้