แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ปั๊มแช่บำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ติดตั้งโดย ตัวเครื่องสูบน้ำเสียจะเคลื่อนขึ้นลง ภายในบ่อสูบได้ตาม Guide Pipe เข้าเชื่อมติดกับอุปกรณ์ส่งน้ำทางออก (Duck Foot Bend) เป็นอุปกรณ์ช่วยให้สะดวกในการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำโดยไม่ต้องลงไปในบ่อสูบ ทั้งชุดจะเรียกว่าชุด Guide Rail หรือชุด TOS ; TO