แสดง %d รายการ

STANLEY : สแตนเล่ย์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1843 ที่รัฐคอนเนกติกันประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 172 ปี ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือช่างและเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรม สินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับได้แก่ ตลับเมตร ระดับน้ำ และเครื่องมือสำหรับช่างชนิดต่างๆ