แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ POLO สตาร์ทได้  เป็นเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่แบบพกพา ไฟ 1 เฟสสำหรับแบตฯ 12/14โวลต์ มีระบบชาร์จ
แบบเร่งด่วน เนื่องจากการผลิตที่ได้มาตราฐานของโปโล จึงทำให้ท่านสามารถ
สะดวกชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ในเวลาที่ท่านต้องการได้ทุกเมื่อและรวดเร็ว