แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ปั๊มจุ่ม POLO หมาะสำหรับน้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอนและใช้งานในครัวเรือนขนาดเล็กใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เครื่องทำงานเสียงเบา พิกัดการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP44 ระดับฉนวนไฟฟ้า B