บริษัท ซีเมส เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.seamesonline.com ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ทางบริษัท ซีเมส เทรดดิ้ง จำกัด และทาง เวปไซต์ seamesonline จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น  อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บนี้ ทำเฉพาะท่านที่สมัครสมาชิคเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เวปไซต์ seamesonline จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ seamesonline เท่านั้น

เว็บไซต์ seamesonline ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ seamesonline ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ เว็บไซต์ seamesonline ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์  เว็บไซต์ seamesonline จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ seamesonline

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ seamesonline ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ seamesonline สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม

ทั้งนี้ เว็บไซต์ seamesonline จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ seamesonline เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ seamesonline ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ seamesonline อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ seamesonline จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ seamesonline

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ seamesonline ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ seamesonline ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ seamesonline ในหน้าเว็บ https://www.seamesonline.com/ติดต่อเรา/

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ ภายใน 3-5 วันทำการ
จัดส่งโดยพนักงานของบริษัท,บริษัทไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express หรือ บริการขนส่งอื่นตามความเหมาะสม

กรณียกเลิกการสั่งสินค้า

การขอยกเลิกการทำรายการสามารทำได้ โดยการลบสินค้าที่อยู่ในตะกร้า หรือแจ้งยกเลิกทาง info@seamesinline.com หรือ โทร 07 758 3383 แต่โดยปกติแล้วใบสั่งสินค้าจะมีอายุ 7 วันหากยังไม่ได้แจ้งชำระเงินค่าสินค้ารายการสั่งสินค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจากระบบ

นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงิน ทาง seamesonline ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆไป
กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของ seamesonline เอง เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
เช่น

  • สินค้ายกเลิกการผลิต
  • ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้
  • สินค้าหมดสต๊อก

ในกรณีสินค้าส่งถึงมือท่านโดยสวัสดิภาพ แต่ท่านเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้าและอยากรับเงินคืน ทาง seamesonline ไม่มีนโยบายคืนเงินให้ ไม่ว่าสินค้าจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มิได้แกะหีบห่อหรือเปิดออกดูก็ตาม