แผ่นขัดอ่อนตัว

แผ่นขัดอ่อนตัว (สำหรับงานเหล็ก)

FLEXIBLE & SOFT POLISHING WHEEL (For Steel Work) แผ่นขัดแบบอ่อนตัว  NKK ผลิตด้วยเทคโนโลยืใหม่ ทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง โดยมีคุณลักษณะเด่นคือ ไม่แตกร่อน และไม่มีกลิ่นควันอกมารบกวนขณะใช้งาน

  การใช้งาน แผ่นขัดแบบอ่อนต้ว

เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงกดสูง หรือเจียรบนเนื้อสัมผัสเล็กๆได้ดี

  วิธืใช้งาน แผ่นขัดแบบอ่อนตัว

ตั้งเครื่องเจียรเป็นมุมสูงระหว่าง 20-30 องงศา (เช่นเดียวกับมาตรฐานจานเจียรแบบ 27องศา) ในแต่ละกล่องจะมีแผ่นรองมาให้ด้วย ต้องปฎิบัติตามข้อแนะนำ   การใช้แผ่นรองเสมอ