อุปกรณ์งานเชื่อม HARRIS  HARRIS CALORIFIC Co., ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์งานเชื่อม และ ตัดแก๊ส ก่อตั้งขึ้นโดยนาย John Harris เมื่อปี ค.ศ. 1899 ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา

Harris-Catolouge-Complete